Vizitë e përfaqësuesve të AEO

Vizitë e përfaqësuesve të AEO në ambientet e Eurolab Internacional Grup, si një ndër 8 kompanitë, që gëzojnë statusin e “Operator Ekonomik i Autorizuar”, në Shqipëri.

Në dhjetor të 2021, Eurolab Internacional Grup ka konfirmuar statusin e AEO, pas plotësimit të gjithë dokumentacionit dhe kritereve të vendosura nga autoritetet përkatëse.

Kjo vizitë e përfaqësuesëve të doganave Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Serbi, Mali Zi, Moldavi dhe Bosnje Hercegovinë, CEFTA, GIZ dhe DG TAXUD, ishte rikonfirmim i punës shumë të mirë të bërë nga Eurolab Internacional Grup.